หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พิมพ์ อีเมล
 
     ขอแสดงความยินดีกับทีมคุณครูฝ่ายมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนากับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ“เหรียญเงิน” ระดับภูมิภาคในโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม - One School One Innovation: OSOI ” ประเภท “กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมมือรวมพลังผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม" 
 
     ที่มีการคัดสรรผลงานโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งผลงานนี้รวบรวมมาจากห้องเรียนของคุณครูมัธยมทุกคน และนับว่าเป็นประสบการณ์การส่งผลงานเข้าร่วมเป็นครั้งแรก
 
     การคัดสรรผลงาน "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค”ประกอบด้วย รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน ๔๙ ผลงาน เหรียญเงิน ๑๐๕ ผลงาน และเหรียญทองแดง ๕๔ ผลงาน
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา