EDUCA 2018 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
 
     EDUCA 2018 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ ๑๑ ปีนี้ทีมคุณครูฝ่ายมัธยม ร.ร.เพลินพัฒนาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเพื่อนครูที่สนใจตลอดทั้ง ๓ วัน
 
     ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำเสนอในหัวข้อ "การส่งเสริมทักษะอารมณ์และสังคม สำหรับนักเรียนประถมสู่มัธยม กรณีศึกษาโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม" ผ่านกระบวนการค่ายเตรียมความพร้อม ที่ใช้เครื่องมือการเข้าใจการเรียนรู้ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย (DISC) สร้างความสัมพันธ์ สื่อสารแบบ Dialogue และให้นักเรียนช่วยกันสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน
 
     สำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ เป็นการบอกเล่าสิ่งที่ทำจริง และเห็นผลจริง แม้จะมีตื่นเต้น ตกหล่นบ้าง ทีมคุณครูของเราก็ช่วยกันเสริม ช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถจัดกิจกรรม DISC ให้กับผู้เข้าร่วมกว่าร้อยคนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงปัญหาที่เกิดจากการขาดทักษะอารมณ์สังคม ที่ส่งผลถึงความสุขในการมาโรงเรียน รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของผู้พูดและผู้ฟังที่เชื่อมถึงกัน เชื่อว่าการเปิดหัวข้อในครั้งนี้สอดคล้องกับคำเปิดงานของ ศ.เกียรติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ที่ได้กล่าวไว้ว่า งานครูนั้น...ไม่ใช่สร้างสถิติคะแนน แต่ "ครู" คือ ผู้สร้างความทรงจำที่ดี สร้างสายใยที่ผูกพันกับศิษย์ ไปตลอดชีวิตความเป็นครู
 
     
     ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำเสนอ Lesson Study (LS) ผ่าน PLC สู่งานวิจัยในชั้นเรียน : บทเรียนสำคัญจาก WALS 2017 (World Association of Lesson study) โดยคุณครูภูริทัติ ชัยวัฒนกุล ร่วมกับกลุ่ม Thailand principle Forum
 
     ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำเสนอ "การมุ่งสู่วิสัยทัศน์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยกระบวนการสังเกต และช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนเพลินพัฒนา ฝ่ายมัธยม"
 
     การนำเสนอแทรกด้วย clip และกิจกรรม เป็นระยะ มีผู้เข้าฟังกว่า๖๐ คนซึ่งให้ความร่วมมือดีมาก เริ่มตั้งแต่กิจกรรมแรก Think-Pair-Share ในประเด็นความรุนแรงที่พบในโรงเรียน ให้เวลาตรึกตรองและเขียนลงกระดาษ ๒ นาที จากนั้นก็ Dialogue ด้วยการจับคู่คนข้างๆ และสลับกันบอกเล่า ปิดด้วยการสุ่มให้ share วงใหญ่ ๓ ท่าน จากนั้นทีมครูก็เวียนกันดำเนินเรื่องตามที่เตรียมกันไว้ตามลำดับ
 
     
     แต่รอบนี้ตรงข้ามกับรอบวันที่ ๑๗ ตรงที่เรามีเวลาแทบไม่พอ ทำให้ต้องเร่งเวลาในช่วงท้ายซึ่งเป็นการเล่าวิธีการ intervention กรณีที่ต้องซ่อมเสริม และส่งเสริมนักเรียน แต่การบอกเล่าในเวลาจำกัด กลับทำให้ได้เรื่องเล่าที่กระชับ ตรงประเด็น นับเป็น ๑๕ นาทีสุดท้ายที่ทรงพลังมาก ทำให้ได้เห็นศักยภาพและ "ความเป็นครู" ที่มีอยู่ในตัวตนของคุณครูทุกคน
 
"ได้หลักการ รู้จักเด็กนักเรียนที่ง่ายขึ้น ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง เข้าใจหลักการ / ใช้จิตวิทยาในการเข้าใจการเรียนรู้ของเด็ก"
 
"ได้ความรู้ ได้มุมมองที่ดีมาก สนุก ไม่น่าเบื่อ เวลาผ่านไปเร็วมาก"
 
"รู้สึกดีใจที่สามารถรับรู้ มองปัญหาของเด็กนักเรียนได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น และพร้อมที่จะแก้ไขได้ทัน"
 
"รู้สึกประทับใจ ทีมงาน ชัด/ตรงประเด็น ได้เรียนรู้ที่ตรงใจ สมกับหัวข้อที่ตั้งใจเข้าประชุม อยากเรียนรู้อีกกับทีมเพลินพัฒนาสมกับคำว่าครูผู้มีอุดมการณ์ที่เป็นแบบอย่างได้ค่ะ"
 
มุมสะท้อนบางส่วนจากผู้ฟัง EDUCA 2018
 
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา