เรื่องเล่าจากศิษย์รุ่น 1 (นัท) - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
เรื่องเล่าจากศิษย์รุ่น 1 (นัท) พิมพ์ อีเมล
 

นายศุภณัฐ ทองอยู่เรือน (ณัฐ)
ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ (ชั้น ๗ - ชั้น ๑๒)


จบการศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประสบการณ์ทำงาน : Specification Architect แผนก Material & Specification Division
บริษัท Design 103 International Ltd.

สำหรับผมเพลินพัฒนาสอนวิธีการได้มาซึ่งความรู้ วิเคราะห์ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้ จากหลายๆศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่าง ในชีวิตการทำงานของสถาปนิกที่เป็นผู้ออกแบอาคาร ได้นำวิธีการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อให้อาคารสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างได้จริง

เพลินพัฒนาสอนวิธีการและเครื่องมือในการสื่อสารความคิดของเราให้กับผู้อื่นยกตัวอย่างในชีวิตการทำงานของสถาปนิกที่ต้องสื่อสารความคิดที่อยู่ในหัวของเราให้กับผู้ร่วมงานและลูกค้าได้เห็นภาพและเข้าใจจึงได้นำวิธีการพูดและเครื่องมือในการสื่อสารที่ได้เรียนรู้และฝึกฝนมาใช้

สิ่งที่ประทับใจคือการอยู่ร่วมกันระหว่างคุณครู เพื่อน รุ่นน้อง ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียน เวลานอกชั่วโมงเรียน กิจกรรมของโรงเรียน ที่ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพัน และความทรงจำดีๆ ที่ยังคงทำให้แม้จะจบการศึกษาจากโรงเรียนไปหลายปีแล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอ

 

 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา