เรื่องเล่าจากศิษย์รุ่น 1 (ไพน์) - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
 

น.ส. ทิพรดา ตากดำรงกุล (ไพน์)
ศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ (ชั้น ๗ - ชั้น ๑๒)
การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท LL.M in International Trade Law จาก University of Essex ประเทศอังกฤษ
ประสบการณ์ทำงาน : ที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสิทธิบัตร บริษัท Tilleke & Gibbins International Ltd.

เมื่อคิดถึงเพลินพัฒนามันจะมีความรู้สึกอุ่นที่หัวใจทุกครั้งเลยค่ะ มีสิ่งที่ประทับใจมากมาย เพราะเพลินพัฒนาคือครอบครัว ที่ให้การดูแล ให้ความรักความเอาใจใส่ไพน์อย่างดีตั้งแต่เด็กจนโตในแทบทุกด้านเลย ไพน์รักครอบครัวเพลินพัฒนามาก ไม่ว่าจะเป็นคุณครู เพื่อน น้องๆ คุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน รวมถึงพี่ๆบุคลากรทุกคน ไม่ว่านึกถึงทีไรจะมีความสุขทุกครั้ง ทุกท่านดีกับไพน์มาก และทุกท่านคือคุณครูของไพน์จริงๆค่ะ ที่ได้สอนทั้งประสบการณ์และสอนชีวิตให้กับไพน์ค่ะ

สิ่งที่ได้รับจากเพลินพัฒนาที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันนี้มีหลายอย่างเลยค่ะ แต่ถ้าจะสรุปแล้วก็จะมีดังนี้ค่ะ

๑. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะเพราะพอเราโตขึ้นเราต้องทำงานและอยู่ร่วมกับคนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป เราก็จะรู้วิธีการติดต่อสื่อสาร และร่วมงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

๒. ได้ทักษะการนำเสนอความคิดและผลงานต่อผู้อื่น ซึ่งทักษะนี้ได้มาจากการทำโครงงานชื่นใจ ที่ทำให้ไพน์มีความกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดอย่างมีเหตุผลและมีมารยาท โดยให้เหตุผลสนับสนุนความคิดของเรา แต่หากความคิดเห็นเราไม่ถูกต้อง ก็พร้อมยอมรับข้อผิดพลาดและยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมถึงคำแนะนำเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาตัวเองต่อไป ซึ่งทักษะนี้สำคัญและมีประโยชน์มากๆ ต่อการทำงานของไพน์ในปัจจุบันค่ะ

๓. ได้เรียนรู้กระบวนการจัดการทางความคิดอย่าง mind map ซึ่งมีส่วนช่วยในการเรียน ช่วยในเรื่องของความจำและความเข้าใจในเนื้อหาของไพน์มาก ไพน์ได้นำเทคนิคนี้มาใช้จริงตอนจดเลคเชอร์และทำสรุปเตรียมสอบตอนเรียนที่มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ

๔. นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย และได้รับหน้าที่หลายบทบาท ทั้งบทบาทผู้นำและผู้ตาม ซึ่งทำให้ไพน์ได้เรียนรู้ว่าแต่ละบทบาทนั้นมีความสำคัญที่ต่างกันอย่างไร พอไพน์ได้เริ่มทำงาน ไพน์จึงเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของเรา ของหัวหน้ารวมถึงเพื่อนร่วมงาน ช่วยให้เรายิ่งทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดียิ่งขึ้นค่ะ

 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา