เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา : นักคิดค้นนวัตกรรม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลินพัฒนา : นักคิดค้นนวัตกรรม พิมพ์ อีเมล
       ศิษย์เก่าเพลินพัฒนาบนเวทีนานาชาติ ... นายวรชิต เกตุรังษี (ชิต) ศิษย์เก่าเพลินพัฒนารุ่นที่ 8 และเพื่อนผู้ร่วมทำวิจัยอีก 2 คน (นายสิปปกร แสงอรุณ และ นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยง) นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเชิญให้ส่งผลงานวิจัย เรื่อง SAM : The development of intelligent medical platform ไปเผยแพร่ผลงานในเวทีระดับนานาชาติ 2nd World Congress on Undergraduate Research (World CUR 2019) ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเยอรมนี
 
     จากผลงานนี้จึงถือโอกาสพาไปพูดคุยกับ "ชิต" ถึงงานวิจัยชิ้นนี้รวมถึงชีวิตในมหาวิทยาลัยที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 3 วันนี้ "ชิต" เติบโตขึ้นมาอีกขั้น กำลังก้าวสู่การเป็นนักคิดค้นนวัตกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผลงานดังกล่าวยังอยู่ในความตั้งใจของชิตที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ใช้ได้จริงอีกด้วย
 
งานวิจัย เรื่อง SAM : The development of intelligent medical platform มีที่มาอย่างไร
 
       งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการต่อยอดผลงานจากวิชา Software development ซึ่งเป็นวิชาเรียนในชั้นปีที่ 2 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีโจทย์ คือ การทำระบบเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารออนไลน์กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ประกอบกับเราเห็นถึงปัญหาของการขาดแคลนหมอเฉพาะทางในชนบท ในประเทศไทย เราจึงได้ทำ platform SAM ขึ้น โดยมันสามารถช่วยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่จะเป็นโรคต่างๆได้ โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่าย ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่แพทย์ต้องใช้ในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ได้อย่างมาก
     
     งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการต่อยอดผลงานจากวิชา Software development ซึ่งเป็นวิชาเรียนในชั้นปีที่ 2 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีโจทย์ คือ การทำระบบเว็บไซต์ที่สามารถสื่อสารออนไลน์กับอุปกรณ์ต่างๆ ได้ ประกอบกับเราเห็นถึงปัญหาของการขาดแคลนหมอเฉพาะทางในชนบท ในประเทศไทย เราจึงได้ทำ platform SAM ขึ้น โดยมันสามารถช่วยวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที่จะเป็นโรคต่างๆได้ โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่าย ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่แพทย์ต้องใช้ในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ได้อย่างมาก
 
งานวิจัยนี้ชิตรับผิดชอบในส่วนไหนบ้าง
 
 

     ส่วนที่รับผิดชอบหลักๆ คือระบบเว็บไซต์ ซึ่งจะมีตั้งแต่การออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ การทำงานต่างๆของเว็ปไซต์ และการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น ระบบวิเคราะห์ภาพด้วย AI หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งภาพ เป็นต้น

ผลงานของกลุ่มเราก้าวไปสู่เวทีนานาชาติได้อย่างไร

     เกิดจากการประกวดผลงานในงาน 2nd world congress on undergraduate research ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วโลก โดยผลงานวิจัยของพวกเราก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นงานวิจัยที่ดีที่สุดในสาขาที่เกี่ยวข้องในเวทีนี้ ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยครับ

     
     นอกจากผลงานของพวกเราก็มีนักศึกษาจากไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอีกประมาณ 4 - 5 ทีม และจากสถาบันอื่นอีกประมาณ 2 ทีมครับ
 
 

เล่าเรื่องการเรียนบ้าง

     การเรียนก็สนุกดีครับ รู้สึกตื่นเต้นเพราะได้เจอเพื่อนๆ และอาจารย์เก่งๆ และความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน มี project ใหม่ๆ ให้ได้ท้าทายทุกเทอม ก็มีรู้สึกเหนื่อย กดดันเป็นบางครั้งครับ พอพูดถึงสไตล์การเรียน ที่ต้องทำ project ทำให้นึกถึงการทำ PBL ที่เป็นการตั้งโจทย์เพื่อแก้ใขปัญหาบางอย่างที่โรงเรียนเหมือนกัน เพียงแต่พอเป็นมหาวิทยาลัยต้องแก้โจทย์ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ออกมาดีพอสมควรครับ

เป้าหมายที่อยากทำต่อจากนี้

     ในส่วนของโครงงานก็คิดเอาไว้ว่า จะแก้ไขรายละเอียดบางส่วนให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือถ้าทำได้ก็อาจจะทำเป็น startup ด้านการแพทย์ ส่วนด้านการเรียน จริงๆ ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรไว้มากครับ แต่ที่คิดไว้คือพยายามทำงานวิจัยเพิ่มอีก เพื่อให้สามารถนำไปใช้ศึกษาต่อได้ง่ายขึ้นครับ

     
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา