วิทยาศาสตร์ ชั้น 7 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
 
ต่อจากนั้นคุณครูแจกใบงานและอุปกรณ์ พร้อมกับให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาเลือกหยิบดอกไม้ โดยแบ่งดอกไม้ออกเป็น 3 กลุ่ม
 
  กลุ่มแรก ดอกบัวกับดอกกุหลาบ
   
  กลุ่มที่สอง ดอกมะละกอกับดอกตำลึง
   
  กลุ่มสุดท้าย ดอกกล้วยไม้
   
  ให้เลือกหยิบกลุ่มละ 1 ดอก
   
  จากนั้น ให้นักเรียนบรรจงใช้มีดกรีดดอกไม้จนเห็นองค์ประกอบด้านใน สังเกต วาด และชี้บอกองค์ประกอบลงในสมุดบันทึก เมื่อสังเกตองค์ประกอบด้านนอกแล้ว คุณครูจึงให้แต่ละกลุ่มสังเกตด้านในด้วยการใช้กล้องจุลทรรศน์
   
     
     แต่ละกลุ่มช่วยกันสังเกตลักษณะของสิ่งที่อยู่ด้านในของแต่ละองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นรังไข่ในเกสรตัวเมีย อับเรณูของเกสรตัวผู้ จากนั้นวาดรูปและบันทึกลงในสมุด ก่อนที่คุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมว่า
 
     ประเภทของดอกไม้แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ดอกสมบูรณ์เพศ คือมีครบทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย และดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกที่มีเพศใดเพศหนึ่ง ทั้งสองประเภทก็มีรูปแบบการสืบพันธุ์ที่ต่างกัน เพราะดอกไม้กำลังบอกว่า... ความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ แต่ดอกไม้มองข้ามอุปสรรคนั้นแล้วลองปรับลองหาวิธีการที่จะขยายและดำรงสืบต่อไป ...
 
     การได้เห็นองค์ประกอบเล็กจิ๋วผ่านเลนส์ จนสามารถแยกแยะได้ว่าดอกไม้แต่ละชนิดมีความต่างอย่างไร ช่วยสร้างความเข้าใจ และการจดจำได้อย่างไม่มีวันลืม
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา