เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ พิมพ์ อีเมล
     ในยุคที่ธุรกิจได้เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างสิ้นเชิง ทุกคนสามารถจับจ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลาเพียงแค่คลิกออนไลน์ สินค้า หรือผลิตภัณฑ์มากมายสามารถแสดงผลเพียงกด search คู่แข่งทางการตลาดไม่ได้มีแค่หนึ่ง การสร้างจุดขาย มองหาจุดเด่น หรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์บางอย่างถือเป็นหัวใจสำคัญในโลกยุคใหม่ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จึงถูกบรรจุให้เป็นรายวิชาที่นักเรียนชั้น 10 -12 ทุกคนจะได้เรียนรู้เพื่อให้สามารถสร้างเส้นทางความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเอง
 
     
       เข้าสู่ปีที่ 2 ที่นักเรียนมัธยมปลายได้เรียนรู้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยมีคุณครูเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ และ คุณครูภีคเดช เพชรน้อยจาก BASE The Business Playhouse ช่วยปูพื้นฐานตั้งแต่ธุรกิจคืออะไร การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าต้องทำอย่างไร โดยใช้กระบวนการ design thinking ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์และวางแผนดำเนินงาน ทั้งยังได้รู้จัก business model หรือกลไกการทำงานของธุรกิจแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถหาลูกค้ามาได้อย่างไรบ้าง โดยนักเรียนได้ร่วมระดมสมอง ออกไอเดียทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ และได้ใช้ความรู้เชื่อมโยงกับการทำโครงงาน PBL เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความสนใจ
     
พบกับเรื่องราวสนุกๆ ในการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการของพี่มัธยมเพลินพัฒนา
 
  • ผลลัพธ์ที่ได้ใน 1 ปีจากการสร้างสรรค์โครงงานของนักเรียน (ตุ๊กตานิทานไทยโบราณ เพลงลูกทุ่งแนวใหม่ อาหารแท่งถือกินได้ สบู่พกพาสำหรับนักกีฬา ปากกาเคมีไม่อันตราย)
 
  • อะไรคือวิชาผู้ประกอบการ และ ทำไมต้องมีวิชาผู้ประกอบการ ทักษะ หรือ องค์ความรู้ต่างๆ ที่สามารถสร้างได้จากวิชาผู้ประกอบการมีอะไรบ้าง
 
  • แนวคิดของการสอนการเป็นผู้ประกอบการในโรงเรียนมัธยม อะไรที่เป็น Learning ที่ได้จากประสบการณ์สอนโดยตรงภายในโรงเรียนทางเลือก
 
ติดตามเรื่องเล่าได้ที่นี่ >>
http://bit.ly/BasciiEntre01
 
     ในปีการศึกษา 2561 รายวิชานี้เป็นวิชาเลือกให้นักเรียนชั้น 10 - 12 โดยมีเวลาเรียน 3 คาบ / สัปดาห์ เป็นเวลา 1 ปี สำหรับนักเรียนที่เคยลงเรียนแล้ว และอยากเรียนอีก จะมีเนื้อหาที่ต่อยอดจากการเรียนในปีที่ผ่านมา จากความสำคัญของเนื้อหาและผลลัพธ์ในปีแรก ปีการศึกษา 2562นี้ โรงเรียนจึงปรับจากวิชาเลือกเป็นวิชาหลักให้นักเรียนชั้น 10 -12 มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มประสบการณ์เพื่อปูพื้นฐานทางธุรกิจนำไปต่อยอดในคณะ สาขาที่สนใจในอนาคต
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา