Public speaking - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
Public speaking

     การพูดในที่สาธารณะหรือพูดให้คนจำนวนมากฟัง ดูจะเป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวรูปแบบหนึ่ง หากไม่ชินต่อสถานการณ์ ก็คงเป็นเรื่องลำบากสำหรับใครหลายคน ก่อนการนำเสนอ PBL บนเวทีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนทุกระดับชั้น ช่วงชั้นมัธยมจึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ Public speaking การพูดในที่สาธารณะให้กับนักเรียนเพื่อเรียนรู้เทคนิค วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ

 

 
     โดยเฉพาะชั้น 7 ซึ่งเป็นน้องเล็กของมัธยมดูจะตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ต้องขึ้นเวทีเพื่อนำเสนอเป็นปีแรก จึงต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับการเผชิญหน้ากับความกลัวในการพูดในที่สาธารณะ และนำเสนอผลงาน PBL ของตนเองให้ผู้ชมได้รับฟังอย่างประทับใจ กิจกรรมการอบรม Public speaking โดย ครูสิปกร จันทร์แก้ว (ครูแอร์) คุณครูช่วงชั้นมัธยม จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคการพูดในที่สาธารณะ
 
     
เปิดการเรียนรู้ด้วย "กิจกรรมการละลายพฤติกรรม" เพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง ให้นักเรียนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้
 
     เริ่มการเรียนรู้เทคนิคการพูดที่ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องราวที่น่าสนใจ แต่ยังหมายถึงบุคลิกภายนอกที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกัน นักเรียนจึงเรียนรู้ "การปรับบุคลิกภาพในการพูด" ตั้งแต่การแสดงสีหน้า ท่าทาง และน้ำเสียงที่เปล่งออกมา
 
     เมื่อเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แล้ว ถึงเวลาของ "การฝึกเทคนิคการเล่าเรื่อง" โดยการผลัดกันเล่าถึงสิ่งของที่กลุ่มตนเองได้รับ เช่น ปิ่นโต แปรงสีฟัน หนังสือ ปากกา และแต่ละคนในกลุ่มต้องเล่าไม่ซ้ำประเด็นกัน เพื่อเป็นการฝึกสร้างเรื่องราว และตั้งประเด็นการพูดให้ชัดเจน
 
     
ช่วงบ่าย นักเรียนได้เรียนรู้ "เทคนิคแฮมเบอร์เกอร์" เป็นเทคนิคที่แบ่งการพูดออกเป็น 3 ส่วน คือ
   
ส่วนนำ : ช่วงเปิด ต้องน่าสนใจ ดึงดูดผู้ฟัง
ส่วนกลาง : พูดให้ชัดเจน ครบประเด็น
ส่วนสรุป : สั้น กระชับ ทิ้งท้ายกินใจผู้ฟัง
   
     ต่อด้วยการชมคลิปการนำเสนอของ TEDx Chula ซึ่งเป็นนักเรียนในวัยใกล้เคียงกัน จากนั้นชวนถอดบทเรียนจากการพูด
 
     ทิ้งท้ายด้วยการให้นักเรียนได้ทบทวนงานของตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอ PBL ที่จะมาถึง
 
     
ขอบคุณเรื่องเล่าจากห้องเรียนโดย "ครูเนส" ช่วงชั้นมธยมด้วยนะคะ
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา