มัธยมได้รับรางวัลเหรียญทองแดง PBL - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
มัธยมได้รับรางวัลเหรียญทองแดง PBL พิมพ์ อีเมล

ขอแสดงความยินดีกับฝ่ายมัธยมที่ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "เหรียญทองแดง" เรื่องโครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ในโครงการ "คัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค

คัดสรรและมอบรางวัลโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา