Young Prototype You Market - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
Young Prototype You Market พิมพ์ อีเมล
Young Prototype You Market
     นักเรียนชั้น 12 ร่วมงาน "Young Prototype You Market ตลาดยังโปรโตไทป์อยู่" ที่ BASE Playhouse ชั้น 2 สามย่านมิตรทาวน์ จัดโดย Summer School ร่วมกับ BASE Playhouse เพื่อให้นักเรียนมัธยมทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ที่ฝึกฝนเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ ได้นำสินค้าของตนเองที่อยู่ในขั้นตอนของโปรโตไทป์ มานำเสนอ และลองตลาดจำลองกับคนในเมืองอย่างจริงจัง เพื่อเรียนรู้ และเก็บ Feedback จากผู้เดินชมงาน กลับไปใช้พัฒนาต่อยอดโปรโตไทป์ของตัวเอง ให้กลายเป็นสินค้าจริง พร้อมออกสู่ตลาดมากขึ้น
 
     ภายในงานได้เชิญคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคุณกรณ์ จาติกวณิช เข้าชมตลาดจำลอง และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับสินค้า รวมถึงการทำการตลาดของนักเรียน นอกจากนั้นยังได้แนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจเบื้องต้น ทั้งในด้านการค้าและด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย ขอบคุณเรื่องเล่า:คุณครูอดิศร ทุเรียน(ครูแบงค์) และ ภาพ:คุณครูธิติ ตั้งจันทร์แสงศรี(ครูนุ๊ก) ด้วยค่ะ
 
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา