บทความจากวารสาร "วิชาการ" ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
บทความจากวารสาร "วิชาการ" ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ พิมพ์ อีเมล
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูพี่เลี้ยงด้วยกระบวนการพัฒนบทเรียน
ร่วมกันและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตามแนวคิด
โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้


โดย : คุณครูภูริทัต ชัยวัฒนกุล หัวหน้าช่วงชั้นมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา

ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา