APPLE TREE อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
 
 
     เพลินดนตรีคือกิจกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาชีวิต และเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทุกส่วนของร่างกาย
ในชั้นอนุบาล 3 คุณครูนำพาเด็กๆเรียนรู้ผ่านบทเพลง APPLE TREE โดยให้เด็กๆนั่งล้อมวงแล้วส่งต่อลูกแอปเปิ้ลไปเรื่อยๆตามจังหวะเพลง
จากนั้นเด็กๆ จึงเลือกเครื่องดนตรีที่ตนเองชอบพร้อมเล่นในจังหวะที่ตนเองถนัด

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา