เตรียมอนุบาล "เรียนรู้ของใช้ของหนู" - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
เตรียมอนุบาล "เรียนรู้ของใช้ของหนู" พิมพ์ อีเมล
 
 

หนูน้อยเตรียมอนุบาลเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ หลังฟังนิทาน “ขันเงินรักเมืองไทย” จบคุณครูตั้งคำถามกับเด็กๆ ว่า ...
"เคยใช้ของใช้อะไรบ้างจากในนิทานคะ"

จากนั้นจึงแนะนำของใช้คู่กับบัตรภาพประกอบคำ มีแปรงสีฟัน แก้วน้ำ ให้เด็กๆ เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลง come and follow me เมื่อจังหวะเพลงหยุด คุณครูชูของคู่กับบัตรภาพประกอบคำ เด็กๆ แปลงร่างเป็นของใช้พร้อมออกเสียงตาม และเลือกหยิบของใช้คนละ 1 ชิ้น เคลื่อนไหวร่างกายตามบทเพลง
"ของใช้ที่เด็กๆ ถืออยู่คืออะไร และใช้อย่างไรคะ.."เด็กๆ ทำท่าทางแสดงบทบาทสมมติในการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี จากนั้นให้เด็กๆ นำของใช้ที่ถือมาใส่ในตะกร้าให้ตรงกับบัตรภาพประกอบคำพร้อมออกเสียงตาม

แล้วระหว่างของใช้กับของเล่นเด็กๆ แยกแยะได้รึเปล่านะ
คุณครูชักชวนเด็กๆ สังเกตของเล่น ของใช้ในกระบะน้ำพร้อมชวนอ่านบัตรคำ ช้อนพลาสติก.. ขันเงิน.. Thinking block ทั้งยังชวนสังเกตการ จม ลอย สาธิตการตักด้วยกระชอนแล้วแยกประเภทสิ่งของให้ตรงกับบัตรภาพประกอบคำ อันไหนของใช้ อันไหนของเล่น จากนั้นให้เด็กๆ เลือกหยิบอุปกรณ์ของใช้คนละ 1 ชิ้น นำไปตักน้ำจากกระบะใหญ่ใส่ลงในขวดน้ำช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือตาประสานสัมพันธ์

ต่อด้วยฐานทราย คุณครูชักชวนเด็กๆ สังเกตช้อนพลาสติก และตัวสัตว์ "เด็กๆ เห็นอะไรบ้างคะ" จากนั้นจึงสาธิตใช้มือขุดหาของในกระบะทรายและนำไปแยกใส่ตะกร้า ก่อนให้เด็ก ๆ สร้างสรรค์การจัดกระบะทรายตามจินตนาการ

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา