ท้าทายความกล้า..เอาชนะความกลัวกับกีฬา "ปีนผา" ของนักเรียนชั้น 7 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
พิมพ์ อีเมล
 
 

ท้าทายความกล้า..เอาชนะความกลัวกับกีฬา "ปีนผา" ของนักเรียนชั้น 7


     หน้าผาจำลองที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งใจออกแบบเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์บางอย่างให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยฝึกการเอาชนะความกลัวของตนเอง จนเกิดความมั่นใจว่า "ทำได้" ซึ่งจะทำให้นักเรียนกล้าทำในเรื่องยากอื่นๆ ในชีวิตจริงได้ดีขึ้น โดยหน้าผาจำลองมีความสูงประมาณ 12 เมตร อยู่ที่ผนังตึกส่วนหนึ่งของอาคารมัธยม นี่เป็นสวนหนึ่งของการออกแบบให้ทุกวิชาและทุกกิจกรรม มี "ความหมาย" ต่อการดำเนินชีวิต

 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา