ชั้น 8 เรียนรู้เรื่องระบบร่างกาย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
      
ชั้น 8 เรียนรู้เรื่องระบบร่างกาย พิมพ์ อีเมล
 
 

ในชั้นเรียนธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาของนักเรียนชั้น 8 คุณครูเนส - คุณครูวิสนี ทินโนรส พาเรียนรู้โครงสร้าง “หัวใจหมู” ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหัวใจมนุษย์ โดยอธิบายการทำงานของหัวใจ ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ของแต่ละส่วน จากนั้นจึงสาธิตผ่าหัวใจพร้อมอธิบายการเชื่อมต่อของแต่ละส่วน ทั้งยังสอดแทรกการดูแลร่างกาย และอาหารการกินที่ช่วยให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนัก อันส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย
หลังจากที่คุณครูสาธิตให้ดูแล้ว ก็ถึงคราวของนักเรียนได้ทดลองดูบ้าง เริ่มตั้งแต่สังเกตขนาดรูปร่างทั้งภายใน ภายนอก หลอดเลือด รวมถึงพื้นผิวภายนอกของหัวใจ สังเกตความหนาของผนังหลอดเลือด จากนั้นจึงผ่าตัดผนังหลอดเลือด โคนหลอดเลือด จนถึงผนังของหัวใจ สังเกตตำแหน่งของลิ้นหัวใจ แล้วบันทึกผลการทดลอง วาดภาพประกอบ และตอบคำถามหลังทำการทดลองพร้อมแปลความหมายและสรุปผล

   
“ ตื่นเต้น ... ได้ความรู้และจำง่าย .... ได้ประสบการณ์ กล้าที่จะจับและสนุกกับการเรียนรู้ ... มีหลายๆส่วนที่แข็งแรงกว่าที่คิดไว้ตอนแรก ...” ประสบการณ์ใหม่ที่นักเรียนได้ทดลองและสัมผัสด้วยตนเอง
“ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นภาพโครงสร้าง ความเชื่อมโยง

หน้าที่แต่ละส่วนของหัวใจที่ช่วยสร้างทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก หรือเรื่องไกลตัว สามารถนำความรู้ไปดูแลตนเองและคนรอบข้างได้ เด็กบางส่วนค้นพบว่าตนเองชอบ หรือไม่ชอบ บางคนจากที่ไม่อยากเป็นหมอ ก็รู้สึกชอบและสนใจต่อเนื่องที่จะเรียนรู้ในสายอาชีพนี้ก็มีค่ะ ” คุณครูเนสบอกเล่า

เรียนวิทย์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
   
   
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา