หน้าแรก - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

ปฏิทินโรงเรียน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
 
 

ในชั้นเรียนธรรมชาติศึกษาและประยุกต์วิทยาของนักเรียนชั้น 8 คุณครูเนส - คุณครูวิสนี ทินโนรส พาเรียนรู้โครงสร้าง “หัวใจหมู” ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหัวใจมนุษย์ โดยอธิบายการทำงานของหัวใจ ส่วนประกอบต่างๆ และหน้าที่ของแต่ละส่วน จากนั้นจึงสาธิตผ่าหัวใจพร้อมอธิบายการเชื่อมต่อของแต่ละส่วน ทั้งยังสอดแทรกการดูแลร่างกาย และอาหารการกินที่ช่วยให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนัก อันส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงตามไปด้วย
หลังจากที่คุณครูสาธิตให้ดูแล้ว ก็ถึงคราวของนักเรียนได้ทดลองดูบ้าง เริ่มตั้งแต่สังเกตขนาดรูปร่างทั้งภายใน ภายนอก หลอดเลือด รวมถึงพื้นผิวภายนอกของหัวใจ สังเกตความหนาของผนังหลอดเลือด จากนั้นจึงผ่าตัดผนังหลอดเลือด โคนหลอดเลือด จนถึงผนังของหัวใจ สังเกตตำแหน่งของลิ้นหัวใจ แล้วบันทึกผลการทดลอง วาดภาพประกอบ และตอบคำถามหลังทำการทดลองพร้อมแปลความหมายและสรุปผล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
 
 

ท้าทายความกล้า..เอาชนะความกลัวกับกีฬา "ปีนผา" ของนักเรียนชั้น 7


     หน้าผาจำลองที่โรงเรียนเพลินพัฒนา ตั้งใจออกแบบเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์บางอย่างให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน โดยฝึกการเอาชนะความกลัวของตนเอง จนเกิดความมั่นใจว่า "ทำได้" ซึ่งจะทำให้นักเรียนกล้าทำในเรื่องยากอื่นๆ ในชีวิตจริงได้ดีขึ้น โดยหน้าผาจำลองมีความสูงประมาณ 12 เมตร อยู่ที่ผนังตึกส่วนหนึ่งของอาคารมัธยม นี่เป็นสวนหนึ่งของการออกแบบให้ทุกวิชาและทุกกิจกรรม มี "ความหมาย" ต่อการดำเนินชีวิต

 

ผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 ต่อไป > สุดท้าย >>
   
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น
   

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา